shopping bag סל הקניות ריק, 

מוצר היום -------- ערכת הרכבה עצמית - רובוט מתופף הפחיות

תקנון

1. כללי 
(א) אתר טוי לי (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעל האתר ומפעילו הנו טוי לי מסחר ושירותים (להלן: "טוי לי"). 
(ב) פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה"). 
(ג) בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע. 
(ד) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין טוי לי. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 
(ה) ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. 

2. הזכות/כשרות להשתמש באתר 
רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן: 
(א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. 
(ב) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 
(ג) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. 
(ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. 
(ה) המשתמש אינו עובד של ספק המספק מוצרים לטוי לי, לגבי מוצרים של אותו ספק. 
(ו) המשתמש אינו עובד טוי לי. 
טוי לי שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר. 

3. אופן המכירה 
(א) טוי לי מאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל. 
ספקים, בעלי חנויות, בתי העסק, ומפעיליהם (להלן: "הספקים") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות. 
(ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף פעולה", המוצר או השירות המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן "דף הפעולה"). 
(ג) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: "טופס ההזמנה"), ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. 
לאחר ביצוע הפעולה יבצע טוי לי בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עיסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שטוי לי יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין טוי לי. 
ההזמנה תרשם במחשבי טוי לי וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 72 שעות מסיום הליך המכירה. 
המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לטוי לי לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור. 
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את טוי לי ו/או הספקים. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של טוי לי, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן. 

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. 

ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לספקים ו/או לטוי לי ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה. 

(ד) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של טוי לי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או טוי לי זכאים לבטל את ההזמנה. 

(ה) במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני , תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של טוי לי בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הספקים ו/או טוי לי זכאים לבטל את ההזמנה. 

4. שיטת המכירה 
(א) המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה. 
(ב) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. 
(ג) הגולש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר. 
(ד) במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של טוי לי. מכירה תחשב והושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג טוי לי לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה. 

יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה. 

5. מועדי המכירה 
בשיטת המכירה הרגילה הנהוגה באתר ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי. 

6. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח 
(א) טוי לי ו/או הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך. טוי לי ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. טוי לי ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן. 
(ב) טוי לי ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של טוי לי ו/או של הספקים לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. 
(ג) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית טוי לי ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. 
(ד) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו טוי לי מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. 
(ה) אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י טוי לי או הספק, ואין באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו , אלא אם כאן יצוין כך בפירוש באתר. התשלום עבור המשלוח/ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר או השירות, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא. 
(ו) מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). טוי לי עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה. 
(ז) זמן אספקת המוצרים ברוב המקרים הינו עד שבוע ובכל מקרה לא יעלה על 10 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה וחיוב הלקוח.

ויודגש כי, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.


7. שירות לקוחות 
(א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי היצרן או היבואן הספציפי. 
(ב) פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם או על גבי תעודת האחריות המצורפת. במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות לטוי לי דרך אי מייל משוב לקוחות. 
(ג) לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של טוי לי בדואר אלקטרוני  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. 

8. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש 
(א) כדי לרכוש מוצר/שירות, מומלץ לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. 
(ב) מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. 
(ג) מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לטוי לי לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. 
(ד) טוי לי מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. טוי לי יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. 
(ה) טוי לי נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, טוי לי לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. 
(ו) דף התשלום באתר מאוחסן בשרת נפרד ומאובטח לפי התקן הנדרש מחברות כרטיסי אשראי PCI-DSS

9. ביטולים 
מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה. 

(א) ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר: 

במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של טוי לי בדואר אלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ללא חיוב כלשהו. 
במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של טוי לי בדואר אלקטרוני  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי טיפול בשיעור 25 ₪. 

(ב) ביטול עסקה/מכירה ע"י טוי לי לפני משלוח המוצר: 

במידע ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, יהא רשאי טוי לי לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

(ג) ביטול לאחר משלוח המוצר: 

במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של טוי לי בדואר אלקטרוני  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, הלקוח יוכל לשלוח את המוצר בכוחות עצמו אל טוי לי מסחר ושירותים, ת.ד 12030 , כוכב יאיר-צור יגאל , או לבקש כי המוצר ייאסף מביתו ע"י שליח מטעם טוי לי. 

במקרה זה יוחזר ללקוח כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי ביטול בשיעור 5% מהעסקה, אך לא יותר מ- 100 ₪, וכן, במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם טוי לי, עלות המשלוח. 
במידה ולמוצר המוחזר נגרם נזק המוריד מערכו יהא טוי לי רשאי לתבוע מהלקוח את דמי הנזק, וזאת בנוסף לדמי הביטול ולדמי המשלוח לעיל. לעניין זה, החזרת מוצר תקין כשאריזתו המקורית חסרה או קרועה, תיחשב כנזק למוצר בשיעור מוסכם של 15% ממחירו של המוצר. 

ויודגש, לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה, אלא באישור מראש של טוי לי. 

(ד) ביטול רכישת שרות: 

ברכישת שירות יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 

(ה) ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר: 

על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפנייה באתר, תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981. 
במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, יאסוף טוי לי את המוצר מהכתובת אליו נשלח, ויזכה את הלקוח במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי, למעט דמי המשלוח ששולמו עבור אספקת המוצר. 

(ו) ביטול מכירה ע"י טוי לי והפסקת פעילות האתר: 

בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מטוי לי לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא טוי לי רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו : לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. 

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, טוי לי יהא רשאי לבטל מכירה רגילה במקרה שתקלה טכנית חמורה מנעה או מונעת ממרבית המשתתפים במכירה מלהגיש הצעות, או משבשת בצורה אחרת את ניהולה התקין של המכירה. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלע כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים טוי לי ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור טוי לי ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, טוי לי יהא רשאי לבטל מכירה רגילה, במקרה בו קיים חשד כי משתתף או משתתפים מנסים או ניסו לחבל במזיד בתוצאות המכירה ו/או במקרה בו נודע לטוי לי לאחר פתיחת המכירה כי כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתו של טוי לי לא ניתן יהיה לספק את המוצרים שבמכירה במועד המובטח. 

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי טוי לי לבטל את הרכישה הספציפית ודמי הגשת הצעת הרכישה יוחזרו. 

10. אחריות ושרות 
כל המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. 
כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות. 

האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. 

האחריות לאספקתם, ביצועם, איכותם ועמידותם של השירותים המוצעים לרכישה באתר חלה על ספקי השירותים ועליהם בלבד. 

כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד טוי לי ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר. 

11. קניין רוחני 
(א) כל זכויות הקניין הרוחני בטוי לי, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו של טוי לי בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר טוי לי, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. 
(ב) אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותו המפורשת של טוי לי מראש ובכתב. 
(ג) אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בטוי לי, בבסיס הנתונים בטוי לי, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בטוי לי בלא קבלת הסכמת טוי לי מראש ובכתב. 
(ד) אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בטוי לי לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת טוי לי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. 
(ה) אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. 
(ו) אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו טוי לי, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב. 
(ז) השם טוי לי וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר בטוי לי (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמו של טוי לי וסימני המסחר שלו - הם כולם רכושו של טוי לי בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש. 
(ח) אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של טוי לי ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן טוי לי נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש. 
(ט) ככל שיש בטוי לי סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן. 

12. תנאים נוספים 
(א) הספקים של המוצרים השונים המופיעים באתר אינם בבעלות טוי לי ואינם מופעלים על ידיו. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לטוי לי ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים. 
(ב) נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את טוי לי. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 
(ג) טוי לי אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). 
טוי לי אינו מתחייב כי הקישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל. 
(ד) טוי לי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז טוי לי שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, טוי לי לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת. 
(ה) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד. 
(ו) אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י טוי לי. 
(ז) רישומי המחשב של טוי לי בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. 
(ח) טוי לי שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר. 

13. סמכות שיפוט 
במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד. 

קנייה מהנה.

שירות טלפוני

 052-8545728